Robert Jovanović - Kampanja Razvoj Ekološke svijesti @ Miss BiH 2006