Segmedina i Elvira - Jubilej 50 godina @ Miss BiH 2000