Direkcija Miss BIH

 

Zdravko Zubak, Vlasnik licence izbora

Stela Zubak Jovanović, Izvršni direktor

Robert Jovanović, Glavni producent, komercijalni direktor, odnosi s javnošću

Gordana Babić, Poslovna tajnica

Goran Bogdanović, Video produkcija - šef tima

Bojan Josić, Video produkcija

Mario Ilić, Video produkcija

Ramiz Šadić, Regionalni organizator, Marketing

Tamara Simić, Regionalni organizator, Marketing

Duško Rujević, Regionalni organizator, Marketing

Baris Šabić , Modni fotograf 

Zumra Softić, Make up

Amela Pejdah i Sanela Džanić, Advokatska kancelarija Direkcije Miss BiH